4-okienny procesor obrazu DVI TV One C2-6104A

14,900.00 

Procesor obrazu; skaler 4-okienny; multiviewer z opatentowaną technologią CORIO umożliwiający podłączenie 5 wejść DVI-U (4 obrazy + tło) i u umieszczeniu ich na jednym wyjściu DVI-I. Sterowanie z panelu czołowego, przez RS-232, RS-422/RS-485 lub Ethernet.

Brak w magazynie

Produkt jest w dostawie lub sprowadzany na indywidualne zamówienie. Prosimy podać adres e-mail, wyślemy informację, gdy będziemy mogli zrealizować to zamówienie.

avawards_10win_tn.jpgC2-6104A CORIOview – 4 okienny procesor obrazu i multiviewer DVI-U zbudowany w oparciu o opatentowaną technologię firmy TV One : CORIO®2 posiada 5 wejść DVI-U (włączając jedno do połączenia kaskadowego lub sygnału tła), pozwala umieścić do czterech dowolnego rozmiaru okien i wypuścić sygnał na wyjsciu DVI-I.

Każde okno obsługuje oddzielny silnik skalujący CORIO®2 zapewniający pełną elastyczność funkcji obrazu w obrazie PIP.

DVI-U obsługuje formaty analogowe i cyfrowe i oznacza dokładnie obsługę DVI-I oraz Composite Video. Wspierane są rozdzielczości DVI-D do 1920×1200@60Hz oraz 1080p również w standardzie DVI-A (RGBHV/YUV/ YPbPr z opcjonalnym adapterem HD-15) rozdzielczości do 2048×2048 przy dowolnej częstotliwości odświeżania. Obsługiwane jest również wejście wideo jak i wszelkie formaty sygnałów komputerowych. Zaawansowane usuwanie przeplotu wraz z dynamiczną adaptacyjną redukcją szumów zapewnia kompatybilność źródeł YUV jak i YPbPr o liniach 525i, 625i, 720p, 1080i oraz 1080p. W szybki i łatwy sposób przy użyciu dostępnego oprogramowania można dodać rozdzielczości definiowane przez użytkownika.

Wszystkie ustawienia zapisane w pamięci nieulotnej urządzenia pozostają po ponownym załączeniu zasilania.

Dziesięć definiowanych przez użytkownika ustawień tzw. presetów (sterowanych bezpośrednio z panelu użytkownika lub poprzez zewnętrzne źródło komunikacji) ułatwi ustawienia dla różnych aplikacji. Wbudowany wyświetlacz LCD i system menu umożliwia szybkie ustawienia. Wszystkie funkcje można kontrolować z panelu czołowego poprzez przyciski oraz ze źródeł sterowania: RS-232/ RS-422/RS-485 lub Ethernet.

Każde z okien można opisać oraz zaznaczyć kolorową ramką. Zamiast wejścia można użyć jednego z 10 ładowanych przez użytkownika obrazów statycznych typu logo. Piąte wejście można użyć jako źródło tła do czterech wyświetlanych okien lub jako wejście z drugiego multiviewera Corioview do połączenia kaskadowego dwóch lub więcej urządzeń. W tym przypadku uzyskamy po cztery okna na każdy połączony w kaskadę multiviewer.

Oprogramowanie CORIO® Tool Suite przeznaczone dla całej rodziny produktów C2 zintegruje multiviewer oraz większość zewnętrznych systemów sterowania firm trzecich.

Zmienne powiększenie do 10X umożliwia powiększenie dowolnej części obrazu tak aby wypełniała cały ekran oraz mozliwość swobodnego przesuwania wybranego z obrazu źródłowego powiększenia. Funkcja kurczenia Variable Shrink do 10% pozwala umieścić obrazy jeden koło drugiego przy pełnej kontroli położenia.

Zaawansowane funkcje Genlock, kluczowanie do chrominancji, luminancji oraz miksowanie. Tryb kluczowania pozwoli wykluczowanie dowolnego okna na dowolne inne ze zmienną kontrolą priorytetu czy warstwy. Kluczowany obraz może być przenikany z innym podczas załączania lub wyłączania. Format próbkowania sygnału 4:4:4 umożliwi osiągnięcie precyzji kluczowania co do piksela.

Procesor obrazu  zamknięty jest w obudowie 1RU z możliwością montażu za uszy i zasilane ze standardowego napięcia 110-240V AC.


Presety użytkownika

Dla wielości różnych aplikacji dostępnych jest dziesięć ustawień -presetów użytkownika wybieralnych bezpośrednio z panelu czołowego lub przez komendę zewnętrzne komunikacji. Cztery skalowalne okna możemy ustawić w dowolnym miejscu na monitorze wyjściowym. Kolorowe ramki oraz opisanie źródła umożliwią precyzyjny opis każdego wejścia. Ponadto możemy wyświetlić cztery obrazy statyczne-loga wybrane z dziesięciu zapisanych zamiast użytych wejść. Piąte wejście użyte jest dla koloru tła, nieskalowanego obrazu wideo lub połączenia kaskadowego kilku jednostek.

Przykłady presetów (predefiniowanych ustawień użytkownika) :

Banki obrazów statycznych

Multiviewer CORIOview posiada cztery banki na obrazy statyczne wybierane zamiast podłączonego wejścia. Zapamiętany obraz taki jak logo klienta lub ekran testowy moze być kluczowane, skaowane i umieszczone w dowolnym miejscu ekranu.Kluczowany obraz może by przyciemniany przy załączeniu (faded in) i wyłączneiu oraz z powody formatu próbkowania 4:4:4 umożliwia osiągnięcie formatu próbkowania na poziomie pikseli. W poniższym przykłądzie CORIOview

W poniższym przykładzie wejscie 1 zostało użyte aby wkleić logo z jednego z czterech banków obrazów statycznych.

 

Połączenie kaskadowe dwóch lub więcej jednostek

Kilka urządzeń CORIOview C2-6104 może byc połączone łańcuchowo aby zwiększyć ilości wyświtlanych okien obrazów czy grafik. Poniższe zdjęcie pokazuje nam 8 oddzielnych wejść na nieskalowanym tle.

 


Integracja z ogramowaniem CORIO® Tool Suite:
Oprogramowanie CORIO® Tool Suite jest w pełni zgodne z CORIOview C2-6104. Pomiędzy wieloma przydatnymi funkcjami posiada możliwość oznaczania napisem każdego wejścia, co umożliwi operatorowi proste sprawdzenie, które okno odpowiada któremu wejściu -szczególnie użytecznie przy łączeniu kaskadowym.

C2M-TALLY to opcjonalny moduł możliwy do zainstalowania w modelach CORIOview serii C2-6000 dzięki czemu mamy zapewnioną współprace zarówno z Tally jak i UMD.

Wejścia i wyjścia Tally dostępne sa na 25 pinowym konektorze D25 z zapewnionym dodatkowym pomocniczym zasilaniem dla LED 5V.

Wejścia Tally mogą kontrolować kolor ramki źródła wideo lub ładować wstępnie definiowane przez użytkownika presety w serii urządzeń C2-6000 .

Konektor RJ45 RS-422/485 zapewnia wyjście do systemu under-monitor-display (UMD) (wspiera protokół TSL 3.1). Umożliwia to opisywanie okien każdego źródła wideo.

Uwaga : opcjonalny moduł Tally może być zaistalowany tylko przez producenta – należy to zaznaczyć w zamówieniu.

Zestawienie Multiviewerów TV One

Model Number Windows Scalable Inputs Outputs Max Resolutions Key Features
C2-6104A 4 5xDVI-U
(includes CV)
1xDVI-I HDTV to 1080p
DVI-D to 1920×1200
Analog to 2048×2048
Cascadable for more windows
C2-6204 4 4xHD-SDI 3G
1xDVI-I
1xHD-SDI 3G
1xDVI-I
HDTV to 1080p 3G
DVI-D to 1920×1200
Analog to 2048×2048
Cascadable for more windows
TV One-Task™ products are ultra compact, high performance units that perform a single specific function. When the requirement is for high quality without the usual associated complexity to perform a dedicated job, a TV One-Task™ product is the solution.
Model Number Windows Scalable Inputs Outputs Max Resolutions Key Features
1T-C2-750 2 2xDVI-I 1xDVI-I HDTV to 1080p
DVI-D to 1920×1200
Analog to 2048×2048

Pliki do pobrania

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (IN ENGLISH)
Multiviewer Comparison Chart (63KB PDF) (right click/save as to save)
– Comparison Chart – Multiviewers

Multiviewers Catalog Page (2.6MB PDF) (right click/save as to save)
 – Catalog Page – Multiviewers

English

CORIOview C2-6104A 4-Window DVI-U Processor is based on TV One’s exclusive CORIO®2 technology and has five DVI-U inputs (including one for cascade or background usage) to place up to 4 sizeable windows on a single DVI-I output. Each window is powered by a CORIO®2 scaler providing full PIP flexibility.

DVI-U covers multiple Digital and Analog formats and is the same as DVI-I plus Composite Video. DVI-D resolutions up to 1920×1200@60Hz and 1080p are supported along with analog DVI-A (RGBHV/YUV/ YPbPr via optional HD-15 adaptor) resolutions up to 2048×2048 at virtually any refresh rate. Composite Video is also supported. Virtually all computer signal formats are accommodated. High performance de-interlacing with motion-adaptive noise reduction provides input compatibility with YUV and YPbPr sources such as 525i, 625i, 720p, 1080i and 1080p. Custom resolutions can also be added quickly and easily using available software.

All settings are stored in non-volatile memory and are retained even when power is switched off. Ten user defined presets (controllable directly from the front panel or external communications) are also available to customize settings for various applications. A built-in LCD and menu system aids quick setup. Functions can be controlled via the front panel Push Buttons, RS-232/ RS-422/RS-485 or Ethernet.

Color borders and source labeling are also provided for each window. Four Still Image Stores are built into the unit which can each display one of ten user loadable graphic images to be used in place of an input. The 5th input is available for use as a background to the 4 windows, or as a cascade input from another CORIOview unit – thus adding 4 more windows per unit.

The CORIO® Tool Suite integrates fully with the unit and most third party control systems interface directly with the entire C2 range of products.

Variable Zoom to 10X allows you to enlarge any part of the graphic image to fill the entire computer screen and position controls allow you to move around to any area desired. Variable Shrink to as little as 10% allows fitting multiple images next to each other, with full positional controls.

Advanced Features include Genlock, Chromakey, Lumakey and Mixing. The Key Mode allows any window to be keyed over any other with variable priority / layer control. The keyed image may be faded in and out. Due to the 4:4:4 sampling format, precise keying at the pixel level can be achieved.

The unit is housed in a 1RU case with rack mount ears provided and is powered from a standard 110-240v supply.