Polityka zwrotów

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumentów

  1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczy wyłącznie konsumentów.
  2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez niego osoba, nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał zamówiony produkt.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować C4i o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, najlepiej w drodze jednoznacznego oświadczenia (wzór oświadczenia) wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres:

C4i Sp. z o.o.
ul. Batalionu Platerówek 3, brama 2, bud. B-7, piętro 2
03-308 Warszawa

  1. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy załączyć Protokół przyjęcia zwrotu towaru, będący jego załącznikiem. Informacja może być wysłana w innej formie niż list polecony, np. email, jednakże w interesie Konsumenta należy zapewnić skuteczne jej dostarczenie do sprzedawcy, a taką skuteczność zapewnia list polecony.
  2. Oświadczenie musi zawierać imię i nazwisko osoby, która dokonała zamówienia, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail, nr dowodu osobistego oraz nr konta do zwrotu. Zalecamy skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór tutaj). Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie. Fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zostanie potwierdzony przez C4i pocztą elektroniczną poprzez nadanie numeru RMA zwrotu.
  3. Odpowiednio zapakowany towar wraz ze wszystkimi akcesoriami, oryginalnym paragonem oraz z naklejonym numerem RMA na przesyłce, należy odesłać na własny koszt lub przekazać do C4i rzecz na adres:

 C4i Sp. z o.o
ul. Batalionu Platerówek 3, brama 2, bud. B-7, piętro 2
03-308 Warszawa

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym C4i zostało poinformowane o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez C4i, np. dostawa expresowa, dostawa w sobotę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym C4i otrzymało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przy czym, C4i ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem należności, do czasu aż zwracany towar dotrze do C4i.
  2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, z wyjątkiem płatności za pobraniem lub gdy nastąpiła wyraźna zgoda na inne rozwiązanie. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu.
  3. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany produkt będzie uszkodzony lub zużyty, C4i ma prawo domagać się rekompensaty od konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy.
  4. Pełny regulamin sklepu C4i znajduje się tutaj. Polityka prywatności sklepu C4i zaś pod tym linkiem.