TV One C2-8110 uniwersalny procesor, przełącznik DVI

22,000.00 

Uniwersalny Procesor Przełącznik, 6x wejść DVI-U, 2x wyjścia DVI-U, 1x wejście Genlock, 1x wejście Loop, interfejs IP, interfejs RS-232/422/485.

Brak w magazynie

Produkt jest w dostawie lub sprowadzany na indywidualne zamówienie. Prosimy podać adres e-mail, wyślemy informację, gdy będziemy mogli zrealizować to zamówienie.
Uniwersalny, bezszwowy przełącznik i procesor DVI  C2-8000 bazuje na ekskluzywnej technologii TV One CORIO2 i zapewnia przełączanie sygnałów wideo wysokiej jakości z dwu kanałową, dwu kierunkową konwersją między wieloma formatami analogowego i cyfrowego wideo. Standardowy system posiada miejsce na włożenie modułów (pozwalają na obsługę HDMI, DVI, kompozytowego wideo, YC, YPbPr lub RGB), które mogą skalować i przełączać sygnały, razem z dwoma niezależnymi kanałami przetwarzania. System skalerów serii 8000 może również mieć moduły obsługi wejść/wyjść 3G-SDI oraz moduł wejść/wyjść audio.
Wyjścia DVI-U wysokiej rozdzielczości (HDMI, DVI, CV, YC, YUV, YPbPr lub RGB) można ustawiać z każdą rozdzielczością PC lub HDTV (lub SDI z modułem wejść/wyjść 3G-SDI). Nasza ekskluzywna funkcja AutoSet pozwala na automatyczne dopasowanie rozmiarów i pozycji obrazu komputerowego tak, aby idealnie pasował do ekranu wyświetlacza. Obsługiwane są standardy telewizyjne: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N i SECAM.
W trybie przełącznika, dostępne przejścia to Cross-fade, Push, Wipe oraz Cut. Tryb niezależny daje dwa kanały na konwersję wideo. Tryb Dual PIP pozwala dwóm oknom pojawić się razem na tym samym wyjściu. Wszystkie tryby pozwalają na korzystanie ze źródeł dla tła razem z kluczowaniem i wkładaniem logo.
Procesor DVI pozwala na dowolne ustawienia parametrów sygnału wejściowego. Wszystkie ustawienia zostają zapisane w pamięci nieulotnej i pozostają w niej nawet gdy wyłączone zostanie zasilanie. Możliwe jest również zapamiętanie presetów definiowanych przez użytkownika dla różnych aplikacji.
Wszystkie funkcje mogą być kontrolowane poprzez przyciski panelu frontowego, RS-232/422/485 lub połączenie IP. Zapewnione jest oprogramowanie komputerowe Windows Control Panel i inne interfejsy systemów kontroli zdolne do bezpośredniej obsługi całej gamy produktów serii C2. Dzięki wyświetlaczowi LCD na panelu frontowym obsługa ustawień jest prosta. Urządzenie jest zamknięte w obudowie o standardowym rozmiarze 1U rack i posiada opcjonalny, zapasowy zasilacz i łącze zasilania.
Ustawialny zoom aż do 10X pozwala powiększyć każdą część obrazu i wypełnić nią cały ekran; kontrola pozycji pozwala na przesuwanie się do interesującej nas części obrazu. Ustawialne pomniejszenie aż do 10% pozwala na dopasowanie obrazu do większości wyświetlaczy. Zaawansowany cyfrowy obwód eliminacji migotania oraz wysokie częstotliwości próbkowania zapewniają ostry, czysty obraz, podczas gdy pełne próbkowanie chromy zapewnia wierne odtworzenie kolorów wysokiej rozdzielczości. Interpolacja adaptacyjna przekątnej Pixel Level Motion oraz redukcja szumów zapewniają wysokiej jakości usunięcie przeplotu z sygnałów PAL, NTSC i 1080i. Funkcja 3:2 Pull-down zapewnia właściwe wydobycie filmu 24 fps ze źródeł NTSC i 1080i.
Zaawansowane cechy trybu kluczowania pozwalają jednemu wejściu być kluczowanym ponad innym wejściem. Kluczowany obraz może być gładko włączany i wyłączany. Dzięki formatowi próbkowania RGB/DVI 4:4:4, można osiągnąć precyzyjne kluczowanie z dokładnością do jednego piksela.
Tryb Mix pozwala na bezszwowe przejścia między źródłami wejściowymi podczas gdy wykorzystywany jest obraz tła. Referencyjne wejście Genlock jest kompatybilne z SD i HD i zapewnia precyzyjną synchronizację sygnałów wejściowych.
Przełącznik DVI zapewnia przekazywanie dźwięku z wejść DVI (kompatybilnych z HDMI) lub wejść SDI na wyjścia DVI lub SDI. Dostępny jest opcjonalny moduł do bsługi wejść/wyjść AES z możliwością dodania opóźnienia i połączenia z urządzeniami audio rodziny A2-7300.

 

Kluczowe cechy C2-8110:
* rozmiar 1RU,
* wysokiej jakości, bezszwowe przełączanie,
* konwersja w górę, w dół i krosowo,
* wejścia DVI-U (HDMI/CV/YC/RGB/YPbPr): aż do 12,
* wyjścia DVI-U: 2 (HDMI/CV/YC/EGB/YPbPr),
* wejścia Genlock: 1x Tri/Bi z pętlą,
* analogowe: PC aż do 2048×2048, HDTV aż do 1080p/60,
* DVI: PC aż do 1920×1200, HDTV aż do 1080p/60,
* współpracuje z NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM,
* wejścia i wyjścia HDMI kompatybilne z HDCP,
* kompensacja ruchu i 3:2 Pull-down,
* interpolacja przekątnej,
* redukcja szumów dla wejść PAL, NTSC i 1080i,
* automatyczna detekcja rozdzielczości wejściowej,
* AutoSet – automatyczne dopasowanie rozmiaru obrazu z wejścia PC,
* pełne próbkowanie 4:4:4,
* ustawialne powiększenie do 10X i pomniejszenie do 10%,
* kluczowanie chromy i lumy,
* przejścia Fade, Wipe, Push i Cut,
* ustawienia parametrów sygnału wideo,
* embedowanie/deembedowanie dźwięku dla SDI i DVI,
* embedowanie/deembedowanie dla CV/SDI,
* wewnętrzne przekazywanie audio,
* możliwość zmiany Logo przez użytkownika,
* zapis stałych obrazków,
* ramki z ustawialnymi kolorami i rozmiarami,
* interfejs IP,
* interfejs RS-232/422/485,
* opcjonalny moduł audio z wyjściem AES i ustawialnym opóźnieniem,
* opcjonalny moduł Tally,
* opcjonalne zapasowy zasilacz,
* opcjonalny zestaw do montowania w Racku.

 

Dane techniczne

Wejścia wideo:

Composite: 6x przez DVI-U

S-Video: 6x przez DVI-U

YUV/YPbPr: 6x przez DVI-U

Wejścia komputerowe:

Cyfrowe DVI: 6x przez DVI-U

Analogowe: 6x przez DVI-U

Rozdzielczości: Analog: PC do 2048×2048, HD do 1080p60, DVI: PC do 1920×1200, HD do 1080p60

Wyjścia wideo:

Standardy telewizyjne: NTSC, PLA, PLA-M/N, SECAM

Composite: 2x przez DVI-U

S-Video: 2x przez DVI-U

YUV/YPbPr: 2x przez DVI-U

Wyjścia komputerowe:

DVI: 2x przez DVI-U

Analogowe: 2x przez DVI-U

Formaty analogowe: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr

Zakresy wejść/wyjść:

Rozdzielczości HD (DVI, YPbPr): 720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz, 1035i 59.94/60Hz, 1080i 50/59.94/60Hz, 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz

 

 

Pliki do pobrania

Specyfikacja w języku angielskim.

INSTRUKCJA OBSŁUGI serii C2-8000 W J.POLSKIM

English

C2-8000 Universal Input Seamless Switcher is based on TV One’s exclusive CORIO®2 technology and provides high quality video switching with two-channel bi-directional conversion between a variety of analog and digital video formats. The standard system features multiple DVI-U input modules (allowing any of HDMI, DVI, Composite Video, YC, YUV, YPbPr or RGB) that can be scaled and switched between, along with two independent processing channels. The system can also have 3G-SDI input/output modules fitted, as well as audio I/O.

The high resolution DVI-U (HDMI, DVI, CV, YC, YUV, YPbPr or RGB) outputs are selectable as virtually any PC or HDTV resolution (or SDI with the 3G-SDI I/O module). Our exclusive AutoSet feature takes the hassle out of setup by automatically sizing and positioning the computer image to fit exactly on the video screen. NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM standards are supported.

In Switcher mode, transitions include Cross-fade, Push, Wipe and Cut. Independent mode gives two channels of video conversion. Dual PIP mode allows two windows to appear together on the same output. All modes allow Background sources to be used along with Keying and Logo insertion.

Signal parameters of the incoming video may be adjusted. All settings are stored in non-volatile memory and are retained even when power is switched off. User defined presets are also available to customize settings for various applications.

All the functions can be controlled via the front panel Push Buttons, an RS-232/422/485 or IP connection. Windows Control Panel software is provided and most third party control systems interface directly with the entire C2 range of products. A front panel LCD makes setup easy. The unit is housed in a standard 1U rack mount case and features an optional redundant internal PSU and power inlet.

Variable Zoom to 10X enlarges any part of the computer screen to fill the entire video screen and position controls allow movement to any area desired. Variable Shrink to as little as 10% allows fitting the image onto most displays. The advanced Digital Flicker Elimination circuitry and high sampling rate ensures crisp, clear images, while full bandwidth chroma sampling ensures faithfully reproduced, high resolution colors. Pixel Level Motion Adaptive Diagonal Interpolation and Noise Reduction ensures high quality de-interlacing of PAL, NTSC and 1080i signals. 3:2 Pull-down ensures proper 24 fps film extraction from NTSC and 1080i sources.

Advanced Features The Key Mode allows one input to be keyed over another. The keyed image may be faded in and out. Due to the 4:4:4 RGB/DVI sampling format, precise keying at the pixel level can be achieved.

The Mix Mode permits Seamless Cut, Fade or Wipe transitions between input sources whilst a background is in use. The Genlock reference input is SD and HD compatible and ensures precise synchronization of the incoming signals by providing a wide Subcarrier lock range with Subcarrier phase adjust.

Integral Audio switching is provided to route audio from the (HDMI-compatible) DVI input or SDI input to the DVI and SDI outputs. An optional Audio Module can provide AES I/O abilities and audio delay and can link to our A2-7300 range of audio break-out units.