Zidoo – interfejs www

Odtwarzacze multimedialne Zidoo oferują szerokie możliwości interakcji i sterowania. Pisaliśmy już o aplikacjach na urządzenia mobilne. Wiadomo, że do dyspozycji mamy piloty IR i Bluetooth. Urządzenia wspierają także bezprzewodowe klawiatury USB

Każdy z obecnie oferowanych odtwarzaczy Zidoo posiada wbudowany interfejs www. Wystarczy w polu adresu dowolnej przeglądarki internetowej wpisać adres IP urządzenia wraz z numerem portu 9528, np.:

  • http://192.168.1.150:9528.

Jak odnaleźć adres naszego urządzenia? Jeśli jest już skonfigurowane i mamy dostęp do sieci, wystarczy uruchomić aplikację Control Center. Jest to właściwie jedna plansza z wszystkimi informacjami niezbędnymi do zdalnego sterowania odtwarzaczem.  Znajdziemy tu kody QR z odnośnikami do aplikacji mobilnych oraz właśnie interesujący nas adres.

Wpisując adres IP odtwarzacza wraz z numerem portu w pasek adresu przeglądarki internetowej otrzymujemy dostęp do interfejsu.

Uwaga: Odtwarzacz i komputer z przeglądarką muszą znajdować się w jednej podsieci LAN (tzn. 3 pierwsze oktety ich adresu IP muszą być jednakowe – np. 192.168.1).

Previous slide
Next slide

Przeglądarka internetowa pozwala także na przesyłanie do odtwarzacza komend http. Jeśli chcemy np. poznać hasło, wpisujemy komendę get current password:

  • http://<zidoo IP>:9529/ZidooControlCenter/getpassword

Jeśli chcemy ustawić nowe hasło wpisujemy komendę set new password:

  • http://<zidoo IP>:9529/ZidooControlCenter/setpassword?password=<password>