NETIO PowerCable 2KZ Sterownik Zasilania 2x 230V z opomiarowaniem

Zapytaj o cenę

NETIO PowerCable 2KZ to niewielka, płaska jednostka PDU (Power Distribution Unit) z łącznością LAN i Wi-Fi. PowerCable 2KZ może przełączać i monitorować 2 wyjścia zasilania, posiada 2 wejście cyfrowe DI, może odczytywać stan zewnętrznych czujników (styk drzwiowy, wyjścia przekaźnikowe).

NETIO PowerCable 2KZ Sterownik Zasilania 2x 230V z opomiarowaniem

NETIO PowerCable 2PZ Sterownik Zasilania 2x 230V to niewielka, płaska jednostka PDU (Power Distribution Unit) z łącznością przewodową LAN (RJ45, Ethernet) lub Wi-Fi. Obydwa wyjścia zasilania można indywidualnie włączać/wyłączać (restartować) poprzez stronę internetową urządzenia, w aplikacji mobilnej lub w chmurze NETIO Cloud (usługa internetowa).

Niewielkie urządzenie PDU jest podłączone do sieci LAN poprzez RJ45 (Ethernet) lub WiFi. Obydwa wyjścia zasilania są opomiarowane i można je indywidualnie włączać/wyłączać (restartować).

Obydwa wyjścia zasilania indywidualnie mierzą pobór mocy (A, kWh, TPF, W, V, Hz) i włączanie/wyłączanie (ZCS). Każde wyjście można przełączać ręcznie przez interfejs WWW, usługę NETIO Cloud lub aplikację mobilną (lokalnie lub poprzez NETIO Cloud).

DI (wejścia cyfrowe) z 4-bajtowymi licznikami impulsów można wykorzystać do podłączenia przełączników chwilowych (styk bezpotencjałowy) lub wyjść S0 liczników energii elektrycznej, wody lub podobnych.

PDU obsługuje lokalne funkcje WatchDog Ping & Power i harmonogram.

Open API umożliwia integrację z systemami innych firm przy użyciu szerokiej gamy protokołów (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT, Telnet, ..).

Dzięki usłudze NETIO Cloud wyjściami można sterować z dowolnego miejsca na Ziemi. Usługa NETIO Cloud świadczona odpłatnie wykorzystuje zabezpieczenia i serwery SSL/TLS w Europie.

Sterowniki AV ułatwiają podłączenie gniazd NETIO do profesjonalnych systemów sterowania audio/wideo, takich jak Neets, Crestron, Control4 itp.

TYPOWE APLIKACJE

 • PDU PowerCable 2PZ LAN/WiFi jest zwykle używane do zdalnego monitorowania parametrów i restartowania urządzeń.
 • Zdalne monitorowanie parametrów zasilania możliwe jest na jednym bądź dwóch obwodach.
 • Do jednego z dwóch wejść cyfrowych można podłączyć np. trójfazowy licznik energii elektrycznej – w przypadku poborów powyżej 16A.
 • Każde wyjście można włączyć/wyłączyć lub zrestartować (np. w celu ponownego uruchomienia wszystkich urządzeń podłączonych do tej samej gałęzi) z poziomu interfejsu sieciowego lub usługi NETIO Cloud.
 • Sterowanie ładowaniem rowerów elektrycznych, łodzi i innych urządzeń o mocy do 3,6 kW (230V/16A).
 • Sterowanie wyjściami za pomocą Open API (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet, …)
 • Integracja z różnymi programami i aplikacjami innych firm.
 • Sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji NETIO Mobile 2, o ile aplikacja jest podłączona do tej samej sieci.
 • Usługa NETIO Cloud, świadczona odpłatnie, umożliwia centralne sterowanie wyjściami wielu urządzeń w różnych lokalizacjach.

ZDALNE PONOWNE URUCHOMIENIE

Każde z wyjść można załączać/wyłączać lub restartować (krótkie wyłączenie), korzystając z następujących metod:

 • Poprzez stronę internetową urządzenia
 • Z chmury NETIO (usługa internetowa)
 • Z NETIO Mobile 2 (aplikacja mobilna) przez sieć LAN lub NETIO Cloud (usługa internetowa)
 • Używając wbudowanej funkcji tygodniowego harmonogramu, można zdefiniować kilka interwałów włączania/wyłączania dla każdego wyjścia
 • Dzięki wbudowanej funkcji WatchDog PING można zrestartować dowolne urządzenie LAN, gdy nie odpowiada na komunikaty PING z NETIO PDU (urządzenie zawieszone)
 • Używając sterowników AV, można sterować wyjściami z wielu programów audio-wideo (Crestron, Control4, Kramer, BrightSign,…)
 • Istnieje wiele otwartych interfejsów API (protokołów) do kontrolowania wyjść/licznika zużycia energii
  • na przykład: JSON lub XML przez HTTP, SNMP v1 lub v3, Modbus/TCP, MQTT, URL-API i inne
 • Używając programu PyNetio w systemie Windows można przełączać dowolne wyjście NETIO z pulpitu systemu Windows

LAN/WiFi

Produkt może być podłączony jednocześnie tylko do jednej sieci. Po wykryciu aktywnego połączenia RJ45 (Ethernet) produkt korzysta z sieci LAN. Gdy kabel RJ45 zostanie odłączony lub warstwa łącza jest nieaktywna, produkt przełącza się na Wi-Fi.

Do połączenia Wi-Fi produkt wykorzystuje antenę wewnętrzną. Gdy urządzenie jest zainstalowane w metalowej szafce, zasięg Wi-Fi będzie bardzo ograniczony.

Połączenie WiFi można skonfigurować w trybie AP.
W przypadku konfiguracji Wi-Fi bez sieci LAN produkt posiada wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi oraz kreator, który poprowadzi Cię przez wybór sieci Wi-Fi i konfigurację połączenia. Przycisk zmiany trybu znajduje się pod górnym panelem.

CHMURA NETIO Cloud

Ten produkt można podłączyć do usługi NETIO Cloud (100 wyjść można kontrolować z 1 ekranu WWW). NETIO Cloud to idealne rozwiązanie do zdalnego sterowania i ponownego uruchamiania urządzeń.
Operatorem płatnej usługi NETIO Cloud jest spółka NETIO Products a.s. jako wsparcie dla produkowanego sprzętu.

 • Wszystkie produkty wytwarzane przez NETIO można podłączyć do chmury NETIO Cloud.
 • Użytkownik może bezpiecznie sterować podłączonymi urządzeniami za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca (HTTP).
 • Pierwsze 3 lata to bezpłatne połączenie z usługą dzięki „Kredytowi powitalnemu”.
 • NETIO Cloud może być używany równolegle z innymi protokołami Open API.
 • Bezpieczna komunikacja urządzenia z usługą Cloud (port 8883 – MQTT – TLS).
 • NETIO Cloud posiada własne Open API, za pomocą którego można sterować wszystkimi urządzeniami w ramach konkretnego konta użytkownika (protokół MQTTS).

Więcej na temat usługi NETIO Cloud: [otwórz]

APLIKACJA MOBILNA: NETIO MOBILE2

Tym urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji mobilnej NETIO Mobile 2 (Android i iOS).NETIO

 • LAN: NETIO Mobile 2 może sterować wszystkimi wyjściami urządzeń w lokalnej sieci LAN (WiFi).
 • Chmura: Konto użytkownika w usłudze NETIO Cloud można połączyć z aplikacją mobilną.

Co można zrobić za pomocą aplikacji mobilnej:

 • Sterować poszczególnymi wyjściami zasilania– włącz, wyłącz, zresetuj
 • Aktywować / dezaktywować funkcję harmonogramu tygodniowego dla każdego wyjścia
 • Sortować wyjściami w ramach grup (według funkcji lub lokalizacji)
 • Grupować wyjścia – domyślną grupę dla jednego urządzenia można zmieniać indywidualnie

 

 • Sterować grupowo – Włączanie/wyłączanie całej grupy wyjść
 • Sterować grupowo – Włącz/wyłącz funkcję harmonogramu tygodniowego dla każdego wyjścia w całej grupie

 

 • Zmieniać nazwy wyjść/urządzeń (widoczne tylko w aplikacji mobilnej)
 • Dodawać wiele urządzeń do aplikacji mobilnej.
 • LAN Discover: przeszukiwać sieć LAN/Wi-Fi w poszukiwaniu urządzeń NETIO.

 

 

 

 

 

Opomiarowanie parametrów elektrycznych

NETIO PowerCable 2KZ mierzy parametry elektryczne na obydwu wyjściach niezależnie. Zmierzone wartości są uwidaczniane w interfejsie administracyjnym WWW i jednocześnie są dostępne poprzez protokoły Open API. NETIO PowerPDU 4KS mierzy z tolerancją poniżej 1%.

 • 2x prąd [A]
 • 2x obciążenie [W]
 • 2x Energia [Wh] – licznik z możliwością resetu przez użytkownika
 • 2x Energy Out [Wh] – zgodny z MID pomiar energii pobranej z sieci
 • 2x Energy In [Wh] – zgodny z MID pomiar energii dostarczonej do sieci
 • 2x TPF (rzeczywisty współczynnik mocy)
 • 2x energia zwrotna [Wh]
 • 2x przesunięcie fazowe [-180…180°]

 

 • Napięcie [V]
 • Częstotliwość sieci [Hz]

DI (WEJŚCIE CYFROWE)

Wejście cyfrowe (DI) może być użyte do monitorowania dowolnych styków bezpotencjałowych zliczania impulsów S0. DI można podłączyć do przycisku (styk bezpotencjałowy) lub wykorzystać jako licznik impulsów S0 do odczytu zużycia energii z zewnętrznego licznika energii elektrycznej.

Stan DI i wartość licznika S0 są wyświetlane w interfejsie internetowym i dostępne za pośrednictwem Open API.

 • Wejście cyfrowe (DI): 2x wejście (styk) + licznik S0 (4 bajty)
 • Zasilanie dla DI: moc 12V

Harmonogram (planowane przełączanie poszczególnych gniazd)

Przełączanie gniazd może być sterowane czasowo przez Harmonogram z interfejsem graficznym. Można łatwo skonfigurować włączanie / wyłączanie w określonych godzinach.

 • Każde wyjście może mieć swój własny harmonogram, zgodnie z którym wyjście jest przełączane
 • Gdy Harmonogram (kalendarz) jest uruchomiony, wyjściem można sterować z NETIO Cloud, interfejsu internetowego lub Open API
 • Harmonogram nie wymaga połączenia z Internetem (wymaga źródła czasu – serwera NTP – na przykład lokalnego routera ADSL / WiFi)

Funkcje WATCHDOG – PING i POBÓR MOCY

NETIO PowerCable 2PZ jest wyposażony w funkcję WatchDog PING (IP WatchDog) i funkcję kontroli poboru mocy WatchDog (PAB).

WatchDog Ping na bieżąco monitoruje, czy dany proces lub część systemu działa tak, jak powinna. Jeżeli nie, WatchDog restartuje wyjście. Może być używany dla obydwu wyjść.

WatchDog Power to autonomiczny system oparty na „Stanach” i „Działaniu” (PAB – Power Analysis Block & Rules). W sposób ciągły monitoruje prąd (energię) kontrolowanego urządzenia zasilanego z dowolnego opomiarowanego wyjścia NETIO PDU. Może być używany dla wszystkich 4 wyjść.

Sterowniki AV

Możemy zaoferować sterowniki (zintegrowaną obsługę urządzeń) dla następujących platform AV (Audio Video):

 • BrightSign
 • Control 4
 • Crestron
 • Domotz
 • ELAN
 • HSYCO
 • Kramer
 • Loxone
 • Neets / biamp
 • PIXILAB Blocks
 • RTI
 • SAVANT
 • SKAARHOJ

Te integracje/sterowniki mogą być bezpłatne lub płatne. To kwestia indywidualna.
Sterowniki, które nie były testowane przez produkty NETIO, ale dostarczone przez społeczność, są wymienione na wiki.netio-products.com

OTWARTE API: OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY M2M

Otwarte API może jednocześnie korzystać z jednego protokołu, wybranego spośród obsługiwanych protokołów M2M:

Niezależnie od zastosowanego Open API, urządzeniem zawsze można sterować z poziomu interfejsu WWW oraz usługi NETIO Cloud. Klient może jednocześnie korzystać z jednego protokołu Open API i usługi NETIO Cloud.

Przydatne linki:

WARUNKI I REGUŁY

Warunki i reguły NETIO (WatchDog) są wstępnie zaprogramowane w urządzeniu. To doskonałe narzędzie do specjalnych zastosowań i aplikacji.

Klient aktywuje te funkcje pisząc skrypty. Za pomocą Warunków i Reguł można zdefiniować reakcję określonego wyjścia na brak odpowiedzi PING WatchDog. NETIO Condition & Rules są obsługiwane przez wszystkie urządzenia NETIO wyprodukowane po 2020 roku z wyjątkiem PowerPDU 4C (obsługuje skrypty LUA).

Szczegółowy opis znajdziesz na wiki.netio-products.com, sprawdź część „Warunki i reguły NETIO: Skrypty urządzeń lokalnych”.

STAN ZASILANIA

W niektórych zastosowaniach istotne jest ustawienie stanu gniazda zasilania zaraz po włączeniu urządzenia (lub przywróceniu zasilania po awarii). W przypadku niektórych maszyn ważne jest, aby unikać chwilowego włączania i wyłączania. Parametr ten określa więc zachowanie gniazda zasilania wyjściowego 110/230V zanim zacznie działać standardowa komunikacja z systemem nadrzędnym.

 • Włączony
 • Wyłączony
 • Stan OSTATNI – przywraca ostatni stan przed zanikiem zasilania

Sekwencja opóźnienia przy załączaniu wyjść

Po przerwie w dostawie prądu niektóre urządzenia elektryczne można włączyć z opóźnieniem, aby uniknąć przeciążenia i zadziałania wyłączników automatycznych. W przypadku NETIO PowerCable 2PZ należy użyć następujących parametrów: „Power-Up state” = ON / LAST i „Output PowerUp interval” = opóźnienie załączenia zasilania przed włączeniem danego wyjścia.

ZCS (Zero Current Switching)

Ważną cechą NETIO PowerCable 2PZ jest ZCS (Zero Current Switching). Mówimy o prądzie przemiennym, sinusoidalnym, gdzie chwilowe wartości napięcia i natężenia zmieniają się zgodnie z wykresem sinusoidy. ZCS oznacza, że styki przekaźnika zamykane są w momencie, w którym wartość napięcia wynosi zero, a otwierane, kiedy zerowe jest natężenie prądu.

 • Dzięki ZCS urządzenie może sterować zasilaczami impulsowymi (serwery, komputery i inny sprzęt IT) do maksymalnej mocy znamionowej.
 • Użycie ZCS (Zero Current Switching) do włączania wyjść zmniejsza ryzyko wyzwolenia automatycznych bezpieczników po zaniku zasilania.
 • Ponieważ przekaźnik przełącza się gdy sinusoidalna krzywa prądu przekracza zero, negatywne skutki prądu rozruchowego są znacznie zmniejszone.
 • ZCS znacznie zmniejsza zakłócenia EMC generowane przez podłączanie i odłączanie urządzeń 230V.
 • W dłuższej perspektywie ZCS zmniejsza awarie PowerPDU 4C powodowane degradacją styków przekaźnika.
 • ZCS przedłuża żywotność podłączonego sprzętu; szczególnie w przypadku częstego włączania / wyłączania urządzeń, które nie są do tego przeznaczone (np.  zasilacze).
 • Gdy obciążenie jest przełączane kilka razy dziennie, ZCS mniej obciąża podłączony sprzęt i oszczędza koszty konserwacji (wymiana zasilaczy dla często przełączanych urządzeń).

Produkt profesjonalny

NETIO PowerCable 2PZ dedykowane jest do zastosowań przemysłowych. Produkt działa w szerokim zakresie temperatur (od –20°C do +65°C), umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego przez Internet, zapamiętuje ostatni stan gniazda przed wyłączeniem, a jego przekaźniki przełączają się przy zerowym prądzie.

Dla każdego wyjścia można skonfigurować opóźnienie włączenia zasilania. Dzięki temu wyjścia mogą być włączane sekwencyjnie po zaniku zasilania.

Listwy PDU NETIO są produkowane z myślą o jakości. Każde urządzenie zawiera zestaw funkcji wspomagających zapewniających niezawodność i długą żywotność produktu w rzeczywistych warunkach.

 • Open API M2M
 • Szeroki zakres temperatur pracy (–20°C do +65°C)
 • Stan PowerUp – zdefiniowany stan wyjścia po załączeniu zasilania
 • Opóźnienie PowerUp (wyjścia załączone z opóźnieniem)
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez Internet, kompatybilność wsteczna
 • IOC – Niezależna kontrola wyjścia
 • ZVS – przełączanie w momencie zerowego napięcia

Dane techniczne

 • LAN (RJ45): Tak
 • Wi-Fi: Tak
 • Internet: Wbudowany serwer WWW
 • Wersja demonstracyjna online: Tak
 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego: Tak – Internet
 • Aplikacja mobilna: NETIO Mobile2 (LAN + Chmura)
 • Instalacja bez połączenia z chmurą: Tak
 • Przycisk sterujący: Tak
 • Usługa: NETIO Cloud (za opłatą)
 • Protokoły API M2M:
  • JSON przez HTTP (domyślnie)
  • MQTT-flex (rozszerzony MQTT, obsługa SSL)
  • HTTP Push JSON
  • HTTP Push XML
  • SNMP wersja 1
  • SNMP wersja 3
  • Modbus/TCP
  • XML przez HTTP
  • URL API (http get) (tylko zapis)
  • Telnet (tylko wyjścia, kompatybilny wstecz z KSHELL)
 • Obsługa skryptów Lua: Nie
 • Warunek i zasady: Tak
 • Funkcja harmonogramu (kalendarz tygodniowy): Tak
 • Funkcja IP (ping) WatchDog: Tak (warunki i zasady)
 • Funkcja Power WatchDog: Tak
 • Wysyłanie e-maili: Nie
 • Wejście zasilania: listwa zaciskowa (2,5 mm), 100–240 V AC (50/60 Hz) / maks. 16 A
 • Wyjście zasilania: listwa zaciskowa (2,5 mm)
 • Wyjścia opomiarowane: 2
 • Wyjścia mocy: 2x przekaźnik + ZVS (wyjście 1, 2: SPST-NO) – maks. 16A
 • DI (wejścia cyfrowe): 2 (styki bezpotencjałowe) + licznik S0 (4 bity)
 • Wewnętrzne zużycie energii: maks. 2 W
 • SPD – ochrona przeciwprzepięciowa: Tak, typ 3
 • ZCS (przełączanie przy zerowym natężeniu prądu): Tak
 • IOC (stan wyjścia niezależny od aktualizacji FW): Tak
 • Stan zasilania wyjść: Włączony / Wyłączony / Stan OSTATNI
 • Charakterystyka mechaniczna: 102 x 32 x 149 mm
 • Ochrona: IP20
 • Wyjście dźwięku: Nie
 • Zakres temperatur: -20°C do +55°C

Pliki do pobrania

Ulotka w jęz. angielskim [otwórz]

Instrukcja użytkownika w jęz. angielskim [otwórz]

Przewodnik użytkownika w jęz. angielskim [otwórz]